Meer informatie

Neem voor meer informatie contact met ons op:

T: +31 6 27125316
E: info@johnpetersfotografie.nl

Of bezoek ons op Facebook en volg ons via Twitter

Privacybeleid

Het samenstellen van deze website is op een zo zorgvuldig mogelijke wijze geschied. Hierbij is zoveel mogelijk rekening gehouden met de relevante wet- en regelgeving, alsook met verschillende richtlijnen en gedragscodes voor zowel het fotograferen als het samenstellen van een website.

John Peters aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onverhoopte onjuistheden en onrechtmatigheden in deze website. Degene, die desondanks meent in zijn/haar belangen te zijn geschaad, wordt verzocht rechtstreeks contact op te nemen met John Peters.