jpet20140413-palmzondag002.jpg / 13 April 2014

Processie aan begin van de Palmzondagmis in de kathedraal van Roermond met bisschop Wiertz. Het bisdom Roermond heeft beroering veroorzaakt doordat ze het verhaal dat oud bisschop Gijssen in ieder geval 2 kinderen heeft misbruikt een tijd onder de pet heeft gehouden.

Gijssen; Roermond; Wiertz; bisdom; bisschop; geloof; kathedraal; katholiek; kerk; palmzondag; processie; seksueel misbruik